Concello de Guitiriz

Guitiriz é un municipio español, situado no centro da parte occidental da provincia de Lugo, a uns 30 quilómetros do centro xeográfico de Galicia, limitando coa provincia da Coruña. Pertence á comarca de Terra Chaira e está adscrito ao partido xudicial de Villalba. A situación xeográfica de Guitiriz é privilexiada, achándose practicamente  equidistante das principais cidades galegas, con boas comunicacións tanto por estrada como por tren.

 

A pesar de que os primeiros poboadores de orixe celta e os romanos sabían acerca das propiedades terapéuticas das fontes termais, só coa chegada dos  suevos tras o afundimento do Imperio romano a localidade empezou a cobrar notoriedade

 

Web do Concello de Guitiriz