IV Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía

Ano certame: 
2019
Obras presentadas: 
40
Convocatoria: 
Xurado: 

Miguel Anxo Fernan Vello
Armando Requeixo
Anxela Gracián
Regina Polín (Secretaria con voz e sen voto)

Premio de Poesía: